* Frekans Bantları ve özellikleri

FREKANS BANTLARI VE ÖZELLİKLERİ

Radyo amatörleri genellikle, Değişik özellikli üç frekans bantını kullanırlar. Bunlar; 

1- HF (High Frequency)

2- VHF (Very High Frequency) 

3- UHF (Ultra High Frequency)

Bu frekansları ve özelliklerini sırasıyla tanıyalım. 

HF- (okunuşu EYÇ-EF) TA amatörleri arasında KISA DALGA olarak ta isimlendirilir. Frekans aralığı 3MHz-30MHz dir. Buna bağlı olarak dalga (tam dalga anten) boyu, 100metre ile 10 metredir. Bu frekansta telsiz muhabereleri çok uzun mesafeler kat ederler. Bir kaç vatla kıtalara arası görüşmeler sağlanır. Bu özelliğini atmosferden yansımasıyla elde eder. Hatta bu yansıma bir kaç kez otmosfer-yer-atmosfer olarak tekrarlanır. Mevsimlere, gece ve gündüze bağlı olarak değişkendir. Bantın yüksek kısmı daha çok yaz aylarında faaldir. Güneş patlamaları yoğun olduğu yıllarda çok düşük güçlerle yüzlerce ülke ile qso yapılabilir. Güneşin batımı ve doğumunda bu frekanslarda propagasyon 15 ila 25 dakika açık olmaktadır. Dezavantajlarından en fazla olanı ise atmosferistik gürültülerinin fazla olmasıdır. Frekansın üst kısımlarında bu gürültü biraz daha azalmaktadır. Antenlerinin büyük boylu olmaları ise bir başka önemli dezavantajdır. Bazan Profesyonel yayınlar tarafından enterferansla (istenmeyen müdahale) etkilenir.   

VHF- (Okunuşu Vi-Eyç-Ef (Very High Frequency)) Frekans aralığı 30MHz-300Mhz aralığındadır. Dalga boyu 30Mt. ila 1Mt. dir. Bu aynı zamanda tam dalga anten boyudur. Kısa dalga özelliğinden farklı olarak atmosfer yansımaları pek azdır. Ancak yazın, iyonosferin çok yoğun olduğu zamanlarda kıtalar arası, yüzlerce hatta binlerce kilometre görüşebilmek mümkün olmaktadır. Atmosferistik gürültü yok denecek kadar azdır. Bu frekansta TA amatörleri Röle, simpleks, cw, uydu , tv, ay ve göktaşı yansıtması görüşmeleri yaparlar. Açık alanlar için tercih edilir. Dağ tepelerinden yansıtılarak uzak mesafe görüşmeleri sağlanabilir. Şehirlerarası amatör linkler için UHF bantından daha uzak mesafelere ulaşmak mümkün olmaktadır. 

UHF- (Okunuşu Yu-Eyç-Ef (Ultra High Frequency)) Frekans aralığı 300Mhz ila 3.000MHz (3GHz) dir. Dalga boyu 1Mt ile 0,1Mt. dir. Bu ölçüler tam dalga boyu anten ölçüleridir. VHF den farklı olarak az da olsa atmosferistik gürültü yoktur. Kalabalık binaları olan yerleşim yerleri için VHF den daha etkili ve kullanışlıdır. Bina içlerinde ve bina aralarında iletişim başarılıdır. Açık alanlarda VHF bantı kadar başarılı değildir. Atmosfer yansıması yoktur. Modülasyon daha temizdir. TA amatörleri bu bantta da Röle, simpleks, cw, uydu, tv, ay ve göktaşı yansıtması görüşmeleri yaparlar.

TA7S, Servet EKİNCİ