İlk 6 metre (5 MHZ) Beacon istasyonu TRAC Antalya Şubemizde kurulmuştur

YM4SIX/B – 6m Bandı için Beacon Kuruldu;

TRAC  tüzüğünün 2-c maddesinde yer alan hükümden  “propagasyon ön bilgisi temini amacıyla uygun frekanlarda beacon istasyonları kurmak ve çalıştırmak”ifadesinden hareketle daha önce Trabzon şubemizde kurulan 28-144 MHZ bantlarındaki beacon istasyonlarından sonra  6 metre bandındaki ilk beacon istasyonumuz TRAC Antalya Şubemizde KEGM tarafından ruhsatlandırılması sonrası aktif hale getirilmiştir.

           Konuyla ilgili bilgilendirme aşağıdadır.

6m Bandı kullanımının ülkemizde serbest bırakılmasından sonra bu band için ülkemiz yönüne olan propagasyon bilgisinin öğrenilmesine büyük katkı sağlayacağı düşünülerekTRAC Antalya Şubesi üyemiz ve Ordu Temsilcimiz TA7OM, Hüdaverdi Güneştarafından teknik çalışmalara başlanılmıştı. VHF olarak kabul edilen ve bir diğer adı Magic Band olan 50 MHZ (6m) Bandının kullanımının serbest olduğu ülkelerin neredeyse tamamında bu tür Beaconlar bulunmaktadır. Radyo sinyallerinin yayılım yönünün öğrenilmesi yönünde de büyük önem arz etmektedir.

Beacon KEGM tarafından tahsis edilen YM4SIXişareti ile çalışmaktadır. Bu bağlamda ülkemizin ilk 6m Beacon’u olma özelliği de taşımaktadır. Uluslararası beacon listelerine de eklenmiş olup, kurulumunun gerçekleştirilmesinden sonra dx spot kayıtlarında onlarca amatör tarafından takip edildiği ve spotlandığı görülmektedir. Ülkemiz ve Bölgemiz yönüne Oluşacak Propagasyon bilgisini dinleyen Amatör istasyonlara bildirecektir. Dünyada birçok frekansta kullanılan Amatör Telsizcilere Propagasyon yönü açısından bilgi veren bu tür Beacon’ların bu band üzerinde ülkemizde olmayışı bir boşluktu.

6m bandında Genellikle Yaz dönemlerinde meydana gelebilecek tropo ve Sporadic-E aktiviteleri bu beacon sayesinde öğrenilebilecektir. 

TRAC Antalya Şubemiz yerleşkesinde ve dipol anten ile çalışmaktadır. 

Özellikleri;

            Çağrı İşareti; YM4SIX/B

             Frekans; 50.030 Mhz

            Locator; KM66IV

            RF Power; 5 Watt

             Anten; Dipol   

            Modulasyon; CW

Bu çalışmamızın devamında; KEGM ile yürütülen yazışmalar sonrasında her çağrı bölgesine kurulmak üzere tasarlanan beacon istasyonları için gerekli izinler alınmış ve ekli listede bulunan çağrı işaretlerine ait istasyonların kurulması yönünde hazırlık çalışmaları başlatılmıştır.

TRAC GENEL MERKEZİ