Tanışma toplantısı

Sivas TRAC Şube olarak, yeni ve eski amatör arkadaşlarla birlikte tanışma toplantısı düzenlendi. Toplantımız, yine kendisi de amatör arkadaşlarımızdan olan Necmettin Özgün hocamızın desteğiyle Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesinde yapıldı. Yeni lisans almış ve önceki amatör arkadaşlarımızın katılımlarının gerçekleştiği toplantımızda şu başlıklar konuşuldu.

  • Afetler ve olağanüstü durumlarda telsiz amatörlerinin görevi ve önemi,

*TRAC’ın faaliyetleri ve amaçları,

*https://www.tracsivas.org web sayfasının tanıtılması;

*Sivas TRAC olarak, Sivas bölgesinde iletişimi her yere ulaştırmayı düşündüğümüzden dolayı kurmayı planladığımız Link’ler hakkında ön bilgilerin verilmesi,

*yeni telsiz alacak amatörlere telsizler hakkında rehber olması açısından bilgiler verilmesi

Toplantı sonunda karşılıklı soru cevaplarla proğram sona erdi..